Nhân kỹ niệm ngày quen nhau 8 năm của mình, nay free file full samsung cho anh em
Ai cần file gì cứ ghi lên mình sẽ inbox ngay

Anh em tin thì comment nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


1-4-2008 -----> 1-4-2016


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]