Hướng Dẫn Ghép Sim Mở Mạng Cho iDevices FW IOS 8.1.1 - 8.1.2[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


1/ Thực nghiệm trên iPhone 6 Plush - Restore sạch rồi active bằng sim nhà mạng.


2/ TaiGJBreak cài Cydia - Set Source Cydia.vn và repo.heicard.com - Cài Tetherme và app heicard dành cho fw 7xxx-8xxx.


2/ Gắn sim ghép vào phone Chon 5s/5c – Fw theo phone – tắt nguồn khởi động lại báo không dịch vụ phone vẫn vào được bên trong ( nếu thấy sóng active fail – khởi động lại lần nữa là vào được bên trong mà vẫn có sóng ).


3/ Bật Dữ liệu di động - LTE - Da ta roaming sẽ thấy 3G.


4/ Phone hiên tại có thể lên 3G ( bật tắt không mất ) - Nghe Gọi - Check tài khoản - vẫn chưa nhắn tin được.


5/ Cài iFile từ suorce Cydia.


6/ Vào System/Library/Carrier bundles/iPhone - Xoá thư mục Unknown.bundle.


- Copy và đổi tên CarrierLab.bundle thành Unknown.bundle(U hoa).


- Chép đè carrier.plist trong VinaPhone_vn.bundle vào file Unknown.bundle (chọn thay thế nhé không phải rename).


****
. Với lock Sprint:nhấn chữ (i) bên phải thư mục 310120_GID2-01 sửa link target thành Unknown.bundle(viết đúng U hoa).


. Với lock t-mobile us nhấn chữ (i) bên phải tất cả các mục có đầu số 310160 sửa link target thành Unknown.bundle.


. Với lock At&t 310170 tương tự các file có đầu số 310170 sửa Link target về Unknown.bundle và xóa các file có đầu số 310110 310140 310470 310400.


7/ Khởi động lại máy.


8/ Phone sử dụng toàn chức năng , tắt mấy khởi động lại vẫn có sóng và 3g[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]