xin giúp iphone 6 plus chập tai nghe có cách nào khác hay cứ phải thay cáp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]