Nhận máy khách lỗi treo logo, hardreset k lên nguồn nên e tìm file trên mạng thì tìm đc file này: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
Ko kiểm tra kỹ nên sau khi quất vào thì hiện tại em nó đang trong tình trạng đen màn hình nguồn ko lên.
Bác nào có file em này bản 2Gb thì cho e xin hoặc bán file liên hệ với e qua số đt 09369 333 55, e xin cảm ơn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]