bác nào có bản rom tiếng việt i9003 4.0 không bnar nào cũng đuợc fix được các lỗi cho em xin em tìm bản 2.3.5 hạn chế ứng dụng cho em xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]