Lại thêm một kèo Galaxy S6 Sprint SM-G920P Mất Sóng Do Update OTA lên Android M 6.0.1

Flash File Fix vào Done ! Sóng sánh căng đét !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] Đến Anh Em Luôn !
Pass : Thủ tục đầy đủ (Thank + Max Điểm + Comment) ==> Inbox.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]