e gặp 1 con g530h/ds flash rom xong bị màn hình kẻ m.n cho e xin full file vs :th_4:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]