em bị mấy cây sam sung bị account giờ em không vào được bên trong menu , giờ em phải mua box gì hay dùng phần mềm nào hay tool nào để xóa được tài khoản đó , xin các bác chỉ giúp , thank các bác trước ạ

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]