có ai biết xoá tài khoản trên j7 không.e mới nhận một cây j7 khách nói khôi phục cài đt gốc xong giờ bị sắc minh tài khoản gmail
tks ai gúp em ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]