anh nào có rom 8.1 cho em xin với
máy khách đang dùng win 10 muốn xuống win 8.1


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]