Máy khách làm rơi đất bị mất đèn màn hình. không có sơ đồ để soi, bác nào gặp Pan này rồi chỉ em chút ạ, hoặc có sơ đồ cho em xin ạ. Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]