tinh hình là mấy đang ở phiên bản 8.4 em cai cydia nên chưa muốm nâng cấp nên em để thế ,,thì vô tinh thấy máy không bật được mang 3 g [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

,,ace ai biết giúp em cái em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]