pro biết rồi đừng chém
hôm nay làm em null imei ko muốn dùng box
backup từ máy khác ra oánh và imei lên ầm ầm tiện thể upload cho anh em nào dính chưởng mà cũng lười như em [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
root máy giải nén tool ra , chạy file restore và làm theo hướng dẫnsau đó up lại rom gốc và xem kết quả
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
và em nó lại lên imei...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]