máy mất nguồn treo 0.01A không thấy nóng con nào hết.
cuối cùng gỡ con này đóng lại ok.
p/s : đóng sai chiều thì khi bật nguồn chỉ hiện cục pin thôi nhé.
đây chỉ là 1 bệnh trong rất nhiều trường hợp mất nguồn.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]