em đang sài ios 8.4.1 em muốn cài cydia thì phải làm sao mong ae giúp em vói


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]