Với những máy up rom xong, lên nguồn khi active vào được menu thì trên phone đòi phải ấn phím Power Off, khi ấn phím Power Off thì màn hình hiện màu đỏ hay xanh rồi nằm đó thì Flash bản rom dưới đây của Setool Fix Done All


Mã:

PHONE IMEI : 35219207xxxxxx
MODEL (from GDFS): E5563
SOFTWARE VERSION: 1295-8228_29.0.B.0.161
CUSTOM VERSION: 1296-8550_R4A
FILESYSTEM VERSION: GENERIC_29.0.B.0.161
SERIAL NO: WUJ01LS3PJ
SECURITY UNITS BACKUP CREATED
Elapsed: 8 seconds
SIGNED MODE (USING SERVER)...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]