như tiêu đề khách sài bình thường ,bấm nguồn lên chữ nokia rồi tắt ,mình đã vệ sinh ,bấm vào recovery kg đươc,ae nào làm qua rồi xin giúp nha.cám ơn ae nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]