Như tiêu đề . em nó té nước mình đa vệ sinh oke. Nhưng hiện tại máy kép nguồn hay bỏ pin j cũng tự đông lên nguồn. Còn phim nguồn thi không có tác dụng j. Trở kháng phim nguồn vẩn đầy đủ. Anh em nào gặp wa giup nới. Máy ko có sơ đồ. Thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]