Vì tay nghề còn non và chưa sửa iphone bao giờ định không nhận,những khách nói em cứ sửa đi được thì được không được thì anh đổi máy khác(khách quen) nên đã nhận.Nguyên nhân cho con nghịch nên bị trắng màn.Mình định chạy lại nhưng kết nối itune máy đòi mật khẩu(chủ máy cũng không biết).Định thay màn hình,nhưng nhà chỉ có 4s không biết có thay được cho 4g không nữa?Mong anh em giúp đỡ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]