zenfone 5 ko sạc được, e kiểm tra chui vẫn ok,áp 4v8 vẫn bình thường.chưa dám làm thêm gì,ic sạc kế đèn les chưa thay gi ko có ic để thay,xin cao thủ giúp đở


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]