như tiêu đề e nhận con máy bị virut ae ai có rom gốc cho e xin với thank a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]