Mình Share Cho Anh em 1 Giải Pháp Remove Acc Google Qua Cáp OTG.
Giải Pháp Hot, Hiếm, Ko Free.
Chiến Đấu Được Với Model 2016 Hiện Tại Từ Lúc Mình Post Bài Này Trở Về Trước.
Giải Pháp Hiếm, Chưa Có Trên Google Và 4rum Khác ( Trừ Topic Của Mình )
Yêu Cầu Anh Em Đọc Kỹ Hướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dùng.

Nghiêm Cấm Share 4rum Khác Và Bảo, Nói Là Của Anh em.
Nếu Share Cho 4rum Khác Thì Ghi Rõ Tác Giả Là: Tiến Tùng Mobile.
Cách Làm, File Do Chính Mình Nghiên Cứu.

Giải Pháp Này Dành Cho Máy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]