show cho có data 4rum. bác nào chưa biết gặp kèo cứ dí. con này F180K, khách convert sang E975 rồi mà ko có sóng. thử flash baseband của f180K vào sóng được 2 cục khoảng 5 phút rồi lại mất sóng nữa. loay hoay hồi fix file audio cái lên full sóng căng đéc luôn
link đao file fix:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
bác nào thấy hay đi ngang ủng hộ e vài điểm nhá. hì hì
vài hình ảnh:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]