Nhận máy rơi nước đã sấy và vệ sinh sạch sẽ.Bấm nguồn có dao động,kim dòng treo 0.06A(không rung).Nhả nút nguồn kim lại về 0.Kết nối với máy tính không nhận,không có tín hiệu gì.Tháo máy ra thì thấy như sau
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Chỉ còn biết nhờ anh em giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]