Anh em ai gặp g4 tự động treo logo hay tự mất nguồn....
Liên hệ em nhé : 0938923191
Giải pháp hiện giờ tối ưu..đã test kỹ.
++ đối với máy chưa qua sữa chữa thì làm ok nha các bác!
++ máy qua sữa chửa thì không dc chắc kèo.
Mọi chi tiết liên hệ:0938923191

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]