như tiêu đề mình nhận cây ahsa 311 cứu lắp sim vào la không khởi động được . bỏ sim ra thi bình thường ai làm qua rôi xin chi giáo . ai có sơ đồ cho minh xin nhé xin cam ơn

- - - Updated - - -

ae nào ngang qua xin giúp minh một tay cam ơn nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]