Ai có rom tiếng việt a7000 cho e xin với ạ, em tìm mãi không có. Cảm ơn ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]