e đang lâm nạn con này vậy bác nào có file chuẩn read từ máy thì cho e xin với ak.e chạy mấy file trên mạng về thử nhưng đều ko lên nguồn .thanks các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]