Link : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Add LINK Download: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Thấy nhiều anh em cũng đang thắc mắc và quan tâm nhiều trong khi đó có một vài trang Web Read code nhưng hơi lâu nay mình viết cái Tool nhanh gọn lẹ để anh em dễ thao tác .
Qúa trình thực hiện ta dùng Itunes backup và mở Tool đọc mã giới hạn chọn file vừa backup và nhấn Phang để Tool dò code.

Chi tiết mời Anh Em xem video.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]