Anh nào pít rồi xin đừng gạch đá nhá ạ, zoom lên nhìn cho rõ nha mấy anh
Lấy ic đèn từ mấy máy sam sung đời cũ là có nha mấy anh
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]