Như tiêu đề, em thấy nhiều topic chia sẻ dài dòng, khó hiểu quá nên nay em lập cái topic này giản lược bớt cho anh em đỡ mất thòi gian, xin anh em nhẹ tay nhé, em không có ý gì hết, chỉ là chia sẻ thôi hen
Trước tiên update 8.1.2 sim sẽ tự kích sóng và active luôn, sau đó ta JB (cái này thì ai cũng biết rồi, còn chưa biết thì hỏi đại ca google nhé)
Có Cydia ta cài ifile, xong rồi ta vào đường dẫn system/library/carrier bundles/iphone xóa các mục 44020,44050,45403,45404
Tiếp theo vào đường dẫn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]