Hình Samsung A510F bị khóa tài khoản Google

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Còn đây là hình ảnh sau khi mở khóa thành công

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Nếu không may trong quá trình up lại rom hoặc reset máy khi điện thoại khởi đông lại trên màn hình active bắt buộc phải đăng nhập lại đúng tài khoản và Pass mà mình đã đồng bọ hóa mà các bạn đã quên thì hãy đến địa chỉ của chúng tôi chuyên Mở Khóa...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]