Như tiêu đề e nói trên khi mở nguồn nên là cắm sạc vào k báo gì hết cắm vào máy tính kết nối itunes cũng k nhận đưa về chế độ DFU cũng k kết nối được với itunes khí máy sạc thì nó hiện chân sạc với itunes thôi nhưng vẫn nên pin khi e mở máy dùng vẫn hiện chân sạc với itunes nhưng nó mờ mờ nhìn kĩ mới thấy ..... Bác nào đã gặp lỗi này mà fix đc rồi chia sẻ e với
THANKS ALL


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]