như tiêu đề em mới nhận cây nokia 105 mất hiễn thị , chân số 6 từ phải qua mất áp , mong các bác giúp , thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]