mình vưà nhận con iphone5 bị rơi nước.tháo ra thấy trong máy dính có ít nước thôi.xấy kho e nó cái.Nhưng mở nguồn thấy kim dòng treo treo.cắm vào máy tính ghử thấy đang nhân ở chế độ DFU.trên Men vẫn còn đep chưa thấy chỗ nào bị oxi.
AE có ai làm qua cho mình xin ý kiến ạ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]