luônNhư tiêu đề ace có bản rom stock mobell tab 8 cho em xin với . Cảm ơn nhiều nhiều luôn :p:ngoay:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]