[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG][IMG][/IMG]như tiêu đề e nhận con g313 rớt nước mất đèn oxi hóa hết 2 điểm e khoanh tròn đen ai biết nó đi đâu xin giúp e với thank mọi người ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]