Samsung Galaxy Note 4 mở mạng nạp tiếng việt tại Bình Dương

Call : 0909.877791 (Mr.Nam)[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]