con này mò hoài ko thấy recovery chỗ nào
đành táng gốc,máy ban đầu ko có tiếng việt khách yêu cầu tiếng việt
tìm hoài link đi bụi hết cuối cùng cũng mò ra file cmd 7up lại cho anh emai cần load về
để tránh use file có pass và hướng dẫn đầy đủ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]