xin rom vivo y15 có tiếng việt hay không có cũng được, e từ việt hóa,rom này của e bị lỗi,khong root duoc,xin cam on ae truoc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]