em đã thay thử loa khác rồi mà vẫn vậy,trở kháng vẫn đầy đủ ,anh em nào có sơ đồ cho em xin với ????


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]