như tiêu đề em nhận cậy 520 bật nguồn chỉ rung ,xong treo 1a mà cắm máy tính vẫn nhận usb bác nào gặp rồi xin chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]