em chưa làm pan iphone bao giờ.nhận máy mất nguồn do chạm nguồn thứ cấp.em kiểm tra thay tụ C69-pmu Đã hết chập,nhưng vẫn không lên nguồn.kim treo như thế này ạE đã đóng lại U48 thĩ vẫn giao động như video ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]