Nhận máy rơi đất,vỡ cảm ứng,mất cảm ứng.Mình thay 5 cái cảm ứng mới vẫn không nhận.Không biết là cảm ứng g355 có thay được cho g355h không nữa(vì 5 cái đều ghi là g355).Chán quá kẹp nguồn để đấy đi chơi lúc về vẫn thấy màn hình sáng không tắt,kim đồng cứ rung lên xuống khoảng 0.2a.Mình tháo ra sờ mãi mà không phát hiện con nào nóng,vì chỗ nào cũng thấy hơi âm ấm(chỗ mình khoanh màu vàng).Hết cách nên lại làm phiền đến anh em trợ giúp
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]