Tình trạng máy treo giao động cắm PC nhận kết nối nhưng Driver thì Not driver
Em nghĩ là của Qualcomm nên tải chán chê các loại đều không nhận
AE nào đã gặp mong cứu giúp
cám ơn anh em


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]