Như tiêu đề e có con iphone 4 đen nhưng khi lắp sim vào là không có dịch vụ xong nó nhảy sang đang tìm kiếm xong nó lại chuyển sang không có dịch vụ nó nhảy 2 cái như thế suốt em đã tháo vệ sinh hết ain rồi nhưng vẫn thế
A.e nào gặp phải fix được rồi thì bày em cái
THANKS ALL


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]