em có con zenfone 5 treo logo không vào được fastboot .em đã thay dây nguồn và ấn đủ các kiểu rồi vẫn treo logo bác nào gặp qua rồi giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]