Như tiêu đề, máy của khách bị rơi nước, đã vệ sinh sạch sẽ nhưng lắp màn vào trắng tinh, được lúc thì lại kẻ màn. Đã thay màn vẫn bị như vậy. Bác nào gặp rồi xin chỉ giúp hoặc có sơ đồ cho em xin ạ. Thanks nhiều
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]