Tình hình là mình đang up rom thì bị cúp điện nên [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] n900s mất boot ! mình cần giúp đỡ gấp vì khách khó tính ! anh em nào ờ gần có hộp cứu boot thì pm cho địa chỉ giúp mình với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]