e có con wing hero 40s hard reset. không mất mã. help.. e cảm ơn và hậu tạ ạ :3

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]